Değerli müşterilerimiz; İstanbul gibi büyük bir şehirde sorgulamadan hizmet almaya alışmış veya halı yıkama hizmetini basit gördüğü için sorgulamadan hizmet almayı alışkanlık haline getirmiş birçok insan var. Oysaki gerek kendimiz, gerekse çocuklarımızın halı üzerinde geçirdiği zaman hesaba katıldığında halı yıkama hizmetini ciddiye almamız gerektiğini görürüz.

Halı Yıkama hizmetinin ciddiyetinin bilinci ile hareket etmemiz durumunda hijyen kalitesinin ön plana çıktığını düşünebiliriz. Oysaki ana unsur olarak görülen hijyen kalitesinin yanı sıra personel kalitesi de önem arz etmektedir. Zira eğitim ve donanım olarak eksik yapıda personel ile hizmet veren bir halı yıkama yerinden kaliteli hizmet alınması mümkün değildir.

Halı Yıkama hizmetinde kaliteyi ön plana çıkaran unsurlardan bir diğeri de işveren (işletme sahibi) kalitesidir. Tesisini “alt tarafı halı yıkama” zihniyeti ile işleten bir işletmecinin halı yıkama hizmeti sırasında halılara uyguladığı ucuz ve sağlığa zararlı kimyasalların halılarda kalıntı bırakıp bırakmadığı ve sizin sağlığınızı etkileyip etkilemediği veya çalıştırdığı eğitim seviyesi düşük personelin kapınızda size yanlış davranıp davranmayacağı bilinci ile hareket etmesi beklenemez.

Kalitesiz ürünlerin halı üzerinde bıraktığı sağlığa zararlı kalıntılar hesaba katıldığında veya gerek ahlak gerekse saygı kavramından uzak personel ile hizmet veren yerlerin varlığı düşünüldüğünde Halı yıkama hizmetinin asla ve asla “alt tarafı halı yıkama” zihniyeti ile yapılmaması gerektiğini anlamak güç olmasa gerek.

Kaliteli hizmet için kaliteli işletme, kaliteli personel, kaliteli ürünler gerekmektedir ki kaliteli tesis için önemli bütçeler harcamak gerektiği gibi kaliteli personele ödenmesi gereken ücretlerde önemli maliyetler oluşturmaktadır.

Bu pencereden bakıldığında hemen her gün posta kutularımıza bırakılan halı yıkama yeri reklamlarında ön plana çıkarılan ucuz fiyatla kaliteli hizmet mümkün mü? sorusunu kendimize defalarca sormamız gerekmektedir. Bu soruyu sormadığımız sürece yıkama hizmeti aldığımız halılardan memnun kalmayacağımızı, personel ve işletmecinin yanlış davranışlarına katlanmak zorunda kalacağımızı unutmamalıyız.

Halı yıkama fabrikası adı altında çalışan öyle yerler varki halının yıkandığını ortamı görseniz evinize sermezsiniz !